Velkommen PC Reperasjon

PC Reperasjon hjelper deg med alle slags problemer på PCen din.

Vi har lang erfaring med å finne og reparere alle slags feil på PCer.
Du sparer både tid og penger på å kontakte oss - og du får en PC som fungerer igjen.
Normal behandlingstid på verkstedet vårt er 2-4 dager.
-Knust skjerm på iPhone? Det fikser vi.

   

Artikler

Utskrift

Introduksjon til HTML og tagger

HTML er en forkortelse for HyperText Markup Language. HTML er med andre ord er markeringsspråk for tekst med aktive lenker til andre hypertekstdokumenter. Markeringspråk benytter såkalte "Tags" for å tilordne forhåndsdefinerte egenskaper/stiler på tekst eller områder av et dokument.

Nettsider i dag lages i mange forskjellige beskrivelsesspråk, men grunnprinsippene for den visuelle delen er den samme. Denne guiden er ikke bare ment som en introduksjon til HTML, men skal også gi grunnlag for å forstå hvordan

presentasjonsdelen av publisering på internett fungerer. For det som i de fleste nettlesere ser pent ut ser ofte ganske anderledes ut i et tekstbehandlingsprogram og er ofte ikke annet en en ren tekstfil med etternavnet html eller htm. Markeringsspråket er for nettleseren en oppskrift på hvordan dokumentet skal presenteres på brukerens maskin

Nettleseren skiller mellom hva som er ren tekst og hva som er forklaring på hvordan dokumentet skal se ut på en veldig enkel måte. Alt som beskriver noe om utseende til siden står inne i klammer ("<" og ">"). De fleste slike kontroll "tegn", som jeg fra nå av vil referere til som Tags, opptrer i par. Det vil si at vi har en starttag og en endetag. Starttaggen ser slik ut: < k >, og endetaggen ser slik ut: </ k > , der k erstattes med den egenskapet som skal tilordnes teksten eller området som er omringet av start- og endetagg.

Det finnes også tagger som står alene. Eksempel på slike er <br> taggen som utfører enkelt linjeskift i teksten og <hr> som viser en horisontal linje i dokumentet.

Nesten alle Tagger har ekstra kontrolltegn, "attributter". Attributter er ofte valgfrie og blir gjennomgått etterhvert som vi kommer over dem.

HTML er et såkalt CASE-innsensitivt språk, det vil si at det ikke gjør noe om man bruker store eller små bokstaver i taggene. Men noe man må være klar over er at de fleste adresser og lenker til grafikk og liknende er CASE- sensitivt. En grei regel er å ha bevisst forhold til om man benytter store eller små bokstaver, og at man er konsekvent med bruken. Dette gjør at det blir lettere å lese kode i ettertid om man skulle ha behov for å gjøre endringer.